Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? III.

St, 16/03/2016 - 00:47 -- košíček

M. A. Nikulin, vedúci výskumný pracovník na Džanelidze – vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci v Petrohrade s Ph.D. v medicíne, prišiel k tomuto záveru po lekárskej štúdii vplyvu valcov na ľudský organizmus:

 

Výsledky štúdií o účinkoch Hórových usmerňovačov energie


„Tam, kde sú abnormality akéhokoľvek druhu v ľudskom tele pozorujeme tepelné asymetrie medzi chorými a zdravými časťami. Držanie valcov v rukách vyvažuje tieto patologické asymetrie, čo znamená, že majú terapeutický vplyv.“

M. A. Blank, doktor medicínskych vied, vedúci odborník Centrálneho vedeckého ústavu röntgenológie a rádiológie zistil v Onkologickom centre v Piesočnom pri Petrohrade zaujímavé výsledky:


„... Existuje parameter charakterizujúci funkciu buniek – dýchacie vlny buniek. Onkologické ochorenie potláča tieto vlny, ale Valce Faraónov naopak tento parameter zlepšujú. No rakovina je ťažko prekonateľná choroba a takýto jemný prostriedok ju nemôže vyliečiť. Môže slúžiť ako prevencia, ale táto dedukcia vyžaduje ďalšie štúdium. Jedna vec je jasná: tam kde robí rakovina zlé veci, valce to skúšajú zlepšiť.“

Zvlášť zarážajúce sú výsledky štúdie o účinkoch Hórových usmerňovačov energie na ľudský organizmus uskutočnenej dňa 13. júla 1999 na poliklinike v Medicínskom Centre v správe prezidenta Ruskej federácie v Moskve.

Počas experimentu sa ľudia držiaci ›› Hórove tyče Quartz pripojili na elektroencefalograf (EEG), počítače registrovali zmeny v bio-elektrickej aktivite mozgovej kôry. Nižšie je analýza EEG N. V. Vasiny, 50-ročnej ženy. Držala Hórove tyče iba päť minút.

Výsledky boli nasledovné:

• EEG vykazuje jemnú zmenu v bio-elektrickej aktivite mozgovej kôry
• V porovnaní s EEG od 5. mája 1999 sa alfa-rytmus s frekvenciou 10 Hz a amplitúdou 40-50μV registruje ako viac stabilný vo všetkých oblastiach mozgovej kôry, asymetrie v zadných častiach medzi pologuľami sa znížili, rovnako ako epizódy dysrytmie. Polymorfná aktivita beta (16-40 Hz +), rastúca v amplitúde je zaznamenaná vo všetkých oblastiach mozgovej kôry
• Funkčné zaťaženie zdôrazňujúce tieto zmeny, pridáva mierne zapojenie diencefalických štruktúr

Aby bolo možné vysvetliť význam týchto výsledkov je treba zdôrazniť, že je to práve stabilita alfa rytmu a úroveň a amplitúda beta aktivity (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio06b.htm#bwranges), ktoré odlišujú EEG hodnoty niekoho, kto má vyvinuté psychické schopnosti (so všetkými druhmi meditácií a psycho-fyzických cvičení) od obyčajných ľudí, ktorí pre svoj rozvoj nič nerobia. Tieto ukazovatele sú lepšie u ľudí, ktorí na sebe pracujú. Vo vyššie uvedenom prípade experiment zaznamenal zlepšenie po päťminútovej práci s valcami. Inými slovami, Hórove tyče zobrazia aktívny stimulačný účinok na mozgové hemisféry, uvedením do zvláštneho, harmonickejšieho stavu, v ktorom užívateľ zakúsi hlbší pozitívny efekt.

Stabilita účinku získaných z práce s valcami bude závisieť nielen na individuálnych vlastnostiach každého človeka, ale aj na frekvencii a trvaní sedenia s Horovými tyčami. Pravidelná práca s valcami dá nepochybne stabilnejší výsledok.

Irina a Michail Košoví, astropsychológovia z Moskvy komentovali:

„Inými slovami, aj krátke (5 minútové) vplyvy Hórových tyčí na ľudské psycho-fyzikálne polia a energetické štruktúry človeka stimulujú sústredenie, prehĺbenie tranzu, meditatívny účinok. Kým psychológ často potrebuje mesiace intenzívneho tréningu pre dosiahnutie potrebnej úrovne koncentrácie, s použitím ›› Hórových tyčí Quartz sa doba tréningu neuveriteľne skracuje a výsledok je podstatne presvedčivejší ako ten, ktorý je možné získať obvyklými spôsobmi.

Okrem toho, prax ukázala, že v dôsledku použitia ›› Hórových tyčí Quartz je dosiahnutá synchronizácia oboch hemisfér, najhlbší efekt sa dostaví večer pri zaspávaní. Potenciál mozgovej kôry pravej a ľavej hemisféry je naplno využitý a ponorenie sa do meditatívneho stavu, ktorý zodpovedá théta rytmom (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_cambio06b.htm#bwranges) je hlbší, jemnejší a trvalejší. Podobný výsledok je možné dosiahnuť inými metódami, napríklad s pomocou binaurálnych vĺn počúvaním cez slúchadlá. ›› Hórove tyče Quartz, však majú jemnejší účinok na ľudské energetické pole a navyše je tento účinok predĺžený. Energetické pole človeka si pamätá rytmy a frekvencie, ktoré vznikli pri práci s Valcami a naďalej ich udržiava jeden až viac dní.“

 

Pohľad Bio-fyzikov

Existencia kontaktného rozdielu potenciálov medzi valcami presúva organizmus do iného, „vyššieho“ energetického stavu, v ktorom sa tieto regeneračné procesy podporujúce harmonizáciu celého organizmu konajú aktívnejšie. Tento efekt sa dosahuje kombináciou galvanoterapie, metaloterapie a prítomnosťou slabých fyzikálnych polí vytvorených výplňou valcov, ktoré majú terapeutický účinok na organizmus cez bioaktívne body na dlaniach.

 

Názory špecialistov v Čchi-Kungu, jóge a ďalších bio-energetických praktikách

V stanoviskách sú všetci zhruba jednotní. Vplyv valcov zvyšuje pohyb Čchi alebo Qi (prána) energetickými meridiánmi a kanálmi. Vzhľadom k zvýšenému pohybu Čchi kanálmi sa poruchy a zápchy aktívne vyčistia a zdravá energetická bilancia medzi orgánmi je obnovená. Zvýšený pohyb Čchi spôsobuje pocit pichania alebo znecitlivenia v špičkách prstov a pulzácii v centre dlaní a chodidiel. Proces uvoľňovania upchatí môže spôsobiť pomerne širokú škálu pocitov, najčastejšie z nich sú vibrácie, tlak alebo trhanie v niektorých častiach tela, bolesť je však prijateľná a rýchlo prechádza, ďalej zvonenie v ušiach a mierne závraty. Vzhľadom k tomu, že energetická bilancia je obnovená, tieto pocity rýchlo zmiznú.


Pravidelné používanie Hórových tyčí, pri dodržaní niekoľkých pravidiel v každodennom živote posilňuje a upevňuje energetický potenciál až do okamihu nadviazania kontaktu s vyššími formami inteligencie a začatia prejavov iných nadštandardných funkcií spojených so zdravým a morálne čistým človekom.

 

Merateľné vplyvy

Procesy prebiehajúce v organizme pod vplyvom Hórových tyčí, ktoré boli registrované podľa meracích prístrojov.

„... V prvých minútach môžu jedinci držiaci v rukách valce pozorovať pulzné vlny prichádzajúce zľava doprava. Pokračuje to pocitom napĺňania krvou, podľa čoho výskumníci nazvali túto fázu „vaskulárna“. Infračervené žiarenie sa zvyšuje z pravej ruke, a potom sa teplotné polia na končatinách vyrovnávajú.

Spolu s týmito subjektívne opisovanými zmenami, je merateľný všeobecný nárast srdečnej činnosti. Pulzná frekvencia sa zvyšuje o 8-10 tepov za minútu.

V ďalších minútach sa otepľuje krčná a hrudná časť tela, tento subjektívny pocit je potvrdený aj infračervenou kamerou.

Z toho vyplýva, že celý vegetatívny nervový systém je vtiahnutý do tohto procesu, a prebieha aktivizácia tkanív oboch horných končatín a tela ako celku. V dôsledku toho sa zmierňuje bolesť hlavy a tlak sa vracia ku svojej norme.”

(Zo záznamu lekárskych experimentov prezentovaných S. Gorbunovom.)

K. G. Korotkov, výskumný pracovník Centra pre Energo-informačné technológie v petrohradskom Štátnom ústave Presnej mechaniky a optiky, robil experimenty pomocou Kirlianovej diagnostickej metódy. Uviedol, že diagnostika chorôb u ľudí držiacich valce bola jasnejšia a presnejšia. Inými slovami, v niektorých prípadoch valce podstatne zvýšili presnosť diagnózy. V ďalších experimentoch zameraných na onkologických pacientov, vykonávaných doktorom Blankom v onkologickom ústave v Piesočnom bolo zistené, že vplyv valcov dáva organizmus do stavu v ktorom sa vie so svojimi chorobami a problémami vysporiadať oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Dr. Blank je presvedčený, že valce možno odporučiť ako profylaktické opatrenia proti desynchronóze (únava a poruchy spánku plynúce z narušenia biorytmov po leteckom prekonaní niekoľkých časových pásiem). Pre tých, ktorí často cestujú z jedného časového pásma do druhého (piloti, športovci, turisti, šoféri diaľkových kamiónov, atď).

Štúdie účinnosti valcov boli vykonané v apríli 1993 a v decembri 1995 pomocou modernej výbavy a metód vyvinutých v posledných rokoch. Tieto štúdie boli predložené na Nobelovu cenu v roku 1990 skupinou lekárskych vedcov z Džanelidze - vedeckého výskumného ústavu prvej pomoci pod vedením Dr. M. A. Nikulina. Zo získaných výsledkov možno Hórove tyče odporúčať pre ľudí, ktorí trpia:

• srdcovo-cievnymi chorobami
• hypertenziou v skorom štádiu
• neurotrofickými poruchami
• nespavosťou, a tiež ako prostriedok na odstránenie stresu a ochranu pred aterosklerózou

Technológia výroby Hórových tyčí a všetkých ďalších prvkov komplexu využíva schopnosť pyramídy ovplyvniť niektoré charakteristiky materiálov. Práve z tohto dôvodu technológia výroby Hórových tyčí je a vždy bola spojená s pyramídou.

 

Ako sa vyrábajú Hórove usmerňovače energie


Telá tyčí sú odliate do foriem príslušného tvaru a pri tuhnutí (kryštalizácii) kovu sú umiestené do pyramídy, aby kryštálová mriežka kovu pod vplyvom pyramídy získala špeciálne vlastnosti. Štrukturálne pole pyramídy má korigujúci efekt vzdialenosti medzi atómami, v dôsledku ktorých sa mriežka stáva dokonalejšou, čo znamená, že práve v tejto fáze je materiál, z ktorého boli tyče vyrobené, ovládaný zázračnými vlastnosťami. Výplne tyčí boli taktiež podrobené vhodnému zaobchádzaniu v pyramíde.

Obr. Vnútri betónového pavilónu leží vápencový kolos Ramzesa II., dlhý 10,5 m. V pôvodnom stave mal 13,5 m. Má sa za to, že dve takéto sochy stáli pred pylónmi Ptahovho chrámu. Všimnite si tyč v pravej ruke

Ako už bolo uvedené, na začiatku procesu sebazdokonaľovania hierofant alebo faraón používal zvláštny druh bieleho piesku, ktorý bol spracovaný v pyramídovej štruktúre poľa v oblasti štruktúrovania po dobu dvanástich denných cyklov. Rozhodujúcim faktorom pri výbere náplne sú vlastnosti kryštálovej mriežky. Pod vplyvom pyramídy kryštálová mriežka z kremeňa mení svoje vlastnosti, stáva sa pravidelnejšou, bezchybnou, a teda lepšou, pokiaľ ide o jej rezonančné vlastnosti.

V ďalších fázach procesu sebazdokonaľovania, boli tieto špeciálne kryštály umiestnené do Hórových tyčí. Ich dokonalejšie vlastnosti boli získané tiež v pyramíde vplyvom jej štrukturujúcich polí.

Je dôležité poznamenať, že pre harmonickú rezonanciu nie je dôležitá orientácia kryštálov drobného bieleho piesku alebo veľkosť zŕn kremenca vnútri tyčí. jednotlivých menších či väčších kryštálov, ale zvláštnosť kryštálovej mriežky. V tomto prípade je význačnou vecou nie tvar alebo orientácia každého individuálneho zrna, ale zvláštnosti kryštalickej mriežky.

Je potrebné zdôrazniť, že pri výbere náplne valcov nie je absolútne správne rozdeliť ju na Jing a Jang, alebo spájať vlastnosti výplne s horoskopom. Toto prepojenie je podmieňujúce.

Aby bolo možné lepšie porozumieť esencii procesu, je potrebné mať na pamäti, že BA a KA alebo Jing a Jang sú dva toky energie, dva zdroje životnej energie nachádzajúce sa v človeku samom. Ich harmonizácia preto vyžaduje minerály, ktoré spĺňajú príslušné vlastnosti. Jaspis, jantár alebo šungit napríklad nepoužívali ako náplne do tyčí už starí Egypťania, kvôli nevhodným kvalitám ich kryštálových mriežok. Použitie kremeňa bolo podnietené jeho neobyčajnými, prekvapujúcimi kvalitami popísanými nižšie.

 

Prečo kremeň?

História používania kremeňa siaha omnoho ďalej než história diamantov a iných drahých kameňov. Už legendárni Atlanťania si boli vedomí skrytej sily a kolosálnej energie kryštálov kremeňa. Legendy a populárne viery o kremeni, ktoré prežili v Tibete, nás informujú o rozsiahlom použití v Atlantíde, konkrétne kremenného kryštálu (transparentného kremeňa), používaného na liečenie, telepatickú komunikáciu i na napájanie sa na energiu Vesmíru. Tieto legendy hovoria, že na Atlantíde boli gigantické pyramídy, kolosálne zásobníky energie. Vrcholy mnohých pyramíd boli korunované veľkými kryštálmi kremeňa.

Veľa z Atlantského poznania zmizlo, ale jeho výhonky prežili v iných kultúrach – v Egypte, Tibete a Indii.

U mnohých starovekých civilizácií bol kremeň posvätný minerál. Starovekí ľudia verili, že kremeň bol veľkým zavŕšením prírody a jeho štruktúra je základom života na Zemi. Indickí jogíni si mysleli, že kremeň a ľudská bytosť predstavuje vyvrcholenie evolúcie vo vesmíre. Možno je to preto, že z celého kráľovstva minerálov je kremeň najviac zladený s ľudskou bytosťou.

Starovekí ľudia ďalej verili, že kryštály kremeňa vyžarujú božské biele svetlo, ktoré dáva kľúč na vstup do kozmickej harmónie, udržujúc človeka v spojení s jeho vibráciami. Kremene sú vodiče čistej energie vesmíru, vysokofrekvenčné generátory. Ich kryštály sú podobné pyramídam, ktoré spájajú ľudí s kozmickým vedomím.

Jedným zo základných pojmov v oblasti kryštalografie je os symetrie kryštálu. Ak je kryštál kremeňa s dobre vyvinutými aspektmi, potom z pozície týchto aspektov je možné pozorovať jednu zvláštnu skutočnosť: zvislá os symetrie v kremennom kryštáli je skrutkovito stočená.


„Röntgenologická štúdia štruktúry kremenných kryštálov potvrdzuje dedukciu na základe morfologických a optických zvláštností, že štruktúra kremeňa je špirála, ktorá je teda skrutkovitého charakteru. V súlade s týmito dvoma typmi konštrukcií možno rozlíšiť ľavo a pravotočivé kryštály.“
G. Smith, Drahokamy

Aby sme vysvetlili ďalšiu zvláštnosť kremeňa, musíme sa vrátiť späť ku koncepčnému systému starovekého východu.

Kremeň, ako každý iný kryštál, má svoje energetické centrá (čakry). Pretože však os symetrie kremeňa tvorí špirálu, má niekoľko projekcií hlavného energetického centra vnútri kryštálu. To znamená, že jedno centrum prijíma energiu, ale ostatné energiu vyžarujú. Jedna zóna kryštálu hromadí energiu v sebe, vnútri sa táto energia transformuje a vyžaruje. Čo raz bolo prúdom, stane sa väčším. Keďže je kryštál špirálovitý, táto vyžarovaná energia sa rozptýli. Preto Hórove tyče naplnené kryštálmi kremeňa majú jemný, celkový liečebný účinok na energo-informačnú štruktúru človeka, na jeho alebo jej celý organizmus.

Možno je práve toto dôvod, prečo niektoré staroveké civilizácie považujú kremeň za posvätný minerál. To zrejme súvisí aj so schopnosťou kremenného kryštálu sprostredkovať informácie. V tejto súvislosti je vhodné citovať z rozhovoru s profesorom Vlajlom Kaznačejevom, riaditeľom Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny sibírskej pobočky Ruskej akadémie vied, riadnym členom tejto akadémie a Akadémie Prírodných vied Ruskej federácie:

„V našich experimentoch sme zistili niektoré úžasné veci: keď bunková kultúra prežíva nejaký stres, môže vysielať svoj stav na iné bunkové kultúry, v prípade, že sú spojené optickým komunikačným kanálom. Svetelný lúč prepravuje podstatu látky - a sám určitým spôsobom prichádza k životu. Okrem toho môže stav tkanivových kultúr živých buniek tohto druhu, ktoré prijali status svojho suseda cez optický kanál z kremeňa alebo sľudy, prenášať na iné typy buniek, a teda akumulovať nám neznáme vlastnosti živých materiálov a prenášať ich cez bunky 5., 6., 7. generácie v optickej sfére. Sľuda a kremeň sú priehľadné pre takéto efekty rovnako ako pre obyčajné svetlo.“

Inými slovami, kremeň je schopný sprostredkovať nielen informácie, ale aj psychický stav.

Štúdium vlastností vody ukázali, že dosahuje maximálnu hustotu pri 4°C. Preto svetové oceány s priemernou teplotou 3,7°C predstavujú, okrem zanedbateľného narušenia na povrchu, jeden obrovský priestor tekutých kryštálov, alebo niečoho ako kvantovej kvapaliny, v ktorej sú všetky častice navzájom spojené kolektívnymi interakciami. Inými slovami, vody oceánov spolu s priľahlými morami a jazerami, riekami a potokmi, tvoria jednu energetickú sieť vodivým médiom spájajúcu najodľahlejšie kúty planéty.

IU. A. Koljasnikov zo sibírskeho Všeruského vedeckého centra pre Ďaleký východ Ruskej akadémie vied povedal:


„Na tomto základe Bernal a Fowler postavili úplne nový model štruktúry kvapalnej vody a premeny odohrávajúcej sa v nej pri zmene teploty. Ukázalo sa, že voda má štvorbokú štruktúru, ako aj kremeň, v rôznych modifikáciách to môže byť preformulované zhruba týmto spôsobom: ´Kremeň má štruktúru ako voda...´“

Podobnosť štruktúry medzi týmito dvoma na prvý pohľad rôznymi látkami, alebo s použitím starovekých konceptov ich „korešpondencie“, určuje ich rezonančné interakcie. Preto je kremeň veľmi dôležitý materiál používaný nielen pri stavbe pyramíd a energetických zdrojov rôzneho druhu, ale aj ako výplň do Hórových usmerňovačov energie.

Ako už bolo uvedené, valce môžu obsahovať rôzne náplne, ktoré určujú rozdiely v ich vlastnostiach. Na začiatku by ste mali používať valce s dvoma typmi náplne. To vzhľadom na všeobecnú nepripravenosť a neuspokojivý stav energetického systému väčšiny ľudí, niečo, čo odráža choroby a problémy ktoré nás kvária.


Preto v prvej, prípravnej fáze s cieľom zlepšiť celkový stav energetického systému tela a s prihliadnutím na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, odporúčame valce s náplňou z uhlíka a feromagnetického materiálu, alebo tie s jemnozrnnou náplňou z kremeňa.

• Je potrebné poznamenať, že v starom Egypte sa uhlík a feromagnetický materiál nepoužíval ako výplň Hórových tyčí. Táto náplň vznikla oveľa neskôr. Tieto valce nazývame ›› Hórove tyče KONT na počesť poľského výskumníka Comte (COUNT, gróf, pozn. prekl.) Walewskeho, ktorý prvý informoval ľudstvo o tomto type valcov začiatkom 20. storočia.

• V starovekom Egypte boli Hórove tyče plnené kremennými kryštálmi rôznych veľkostí. Veľkosť kryštálov bola určovaná v závislosti na cieli, ktorý mal byť dosiahnutý, stave zdravia a energetickom stave užívateľa. V počiatočnej fáze bol použitý jemnozrnný kremenec (zvláštny biely piesok). Valce obsahujúce biely piesok majú pozitívny vplyv na energetické kanály človeka, ktoré aktivujú. Potom Antikovia (Starovekí ľudia, pozn. prekl.) používali ako médium veľké zrnité kusy kremenca na zvyšovanie úrovne potenciálu svojich energetických systémov. Tieto valce nazývame Hórove kremenné tyče.

• Nasledujúci typ Hórových tyčí obsahuje monokryštalický kremeň. Tento typ valcov bol určený pre kňazských liečiteľov. Energetický plášť vytvorený týmto typom valcov môže mať veľmi silný harmonizujúci účinok na pacienta a zároveň vysielať do pacientovho podvedomia signály z vedomia liečiteľa. Tento typ valcov nazývame ›› Hórove kryštálové tyče.

• Okrem nich Antikovia využívali ešte jeden typ valcov, ktoré obsahovali monokryštály kremeňa vybrané a spracované zvláštnym spôsobom. Valce obsahujúce takéto kryštály boli niečo ako miniatúrny „zdroj energie“, ktorý je určený na zabezpečenie energie a posilnenie vplyvu psychického úsilia. Tento typ nazývame ›› Hórove monokryštalické tyče.

Podľa staroegyptskej tradície všetky tieto typy valcov nazývame „Hórovými tyčami“. Oba typy valcov sú účinné na:

• prevenciu aterosklerózy
• choroby spojené so zlým krvným obehom (vrátane niektorých foriem impotencie)
• možnosť úľavy v prípadoch kŕčov tráviaceho traktu
• úľav od bolesti v niektorých prípadoch artritídy a bolestí chrbta (osteochondróza a radiculitis) - bez odstránenia príčin

Oba typy valcov majú pozitívny vplyv na cievy a srdcovo-cievny systém, ale ich účinky sa líšia.

Účinok valcov plnených uhlíkom a feromagnetickým materiálom (›› Hórove tyče KONT, pozn. prekl.) je silný, schopný presunúť impulz priamo do ohniska problému. Tí, ktorí trpia nízkym krvným tlakom by mali byť pri používaní tohto typu valcov opatrní, pretože spôsobuje jeho zníženie. Spolu s nízkym atmosférickým tlakom a znížením kondície to môže viesť k obehovému kolapsu so všetkými dôsledkami. Na druhej strane pre tých s vysokým krvným tlakom, valce naplnené uhlíkom a feromagnetickými materiálmi, môžu byť neoceniteľným pomocníkom.

Valce plnené kremennými kryštálmi majú iné vlastnosti. Sú veľmi dobré ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení, nervovej depresie a mnohých ďalších chorôb, ale môžu sa ukázať ako nedostatočné v akútnej fáze týchto chorôb.

 

ZÁVER

Nebolo by správne zobraziť valce len ako liek na tú či onú chorobu. Valce sú predovšetkým preventívnym zariadením, ktoré poskytuje u určitých chorôb možnosť eliminovať odchýlky od normálu a tým podnietiť významné zlepšenie vašej kondície.

Predovšetkým sú však valce nástrojom „dosiahnutia“, ktorý vám umožní krok za krokom vývoj energetického potenciálu, a ako dôsledok, i vašich psychických schopností.


Vývoj takého psychického potenciálu otvára úplne nové obzory, o ktorých súčasný človek nemá prakticky žiadnu predstavu. Je to tak dôležitá a háklivá téma, že diskusia o nej môže začať až po náležitej príprave, a čo je najdôležitejšie, nasledovaním vnútorného impulzu, ktorý je prvým náznakom energetickej a morálnej kapacity rozpoznať cestu a mať ochotu venovať život myšlienke zdokonaľovania seba a sveta okolo nás.

- koniec -


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH, Ninive

Korektúry: Yezid

UPOZORNENIE: Používanie produktov ponúkaných na subdoménach ENERGIAZIVOTA.SHOPCEZOKNO.SK a ENERGIAZIVOTA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu, ani konzultáciu s odborníkom.