Hórove tyče

Hórove tyče MONO-6 celý set

Obľúbené: 

Kňazi s dobre vyvinutým a pripraveným energetickým systémom používali Hórove tyče MONO s kryštálmi rezanými zvláštnym spôsobom, ktorý posilnil niektoré z vlastností tyčí.

Na vytvorenie nástroja pre komunikáciu s konkrétnymi energetickými tokmi, sa umiestnia vo vnútri „Hórovej tyče“ kryštály narezané do tvaru šesťstranných hranolov.

701,62 €

Stránky

Subscribe to Hórove tyče